Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud este acreditată ca Centru de Examinare ECL pentru limbile engleză, franceză, italiană şi germană. Certificatul ECL obţinut în urma examenului echivalează competenţele lingvistice la Bacalaureat şi este valabil pe tot parcursul vieţii.
Pentru informaţii şi înscrieri contactaţi CCD la tel. 0263 237094 sau e-mail ccd@ccdbn.ro.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul Centrului Naţional de Examinare ECL: http://www.ecl.org.ro.


Proiectul educațional „Diversity, Inclusion & Democracy-Reshaping the School Life and Culture”


 

OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ, PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI (2018-2019)

Pentru înscriere la cursuri accesați formularul online apăsând pe butonul alăturat.
După completarea formularului, expediați-l prin apăsarea butonului Trimiteţi.


Publicare articole în NOVA DIDACTICA !
Revista electronică Nova Didactica a CCD Bistrița-Năsăud publică articole despre activitățile deosebite desfășurate cu elevii, precum și articole pe teme diverse din domeniul pedagogiei și didacticii. Cadrele didactice care doresc să publice astfel de articole sunt rugate să le trimită (însoțite eventual de fotografii) pe adresa ccd@ccdbn.ro.


ANUNŢURI


Eliberarea atestatelor și adeverințelor de la CCD Bistrița-Năsăud se face conform programului:
L-J: 14.00 - 16.30
V: 8.00 - 14.00


26 noiembrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița vă invită la workshopul cu tema „1 Decembrie 1918 – Împlinirea visului unei națiuni” activitate care se va desfășura în data de 3 decembrie 2018 – ora 1430 la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Bistrița-Năsăud (CJRAE). Pentru detalii, consultați afișul.


20 noiembrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar gradul I, studii superioare. Pentru detalii, consultați anunțul.


14 noiembrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii România anunță selecția a doi formatori-voluntari pentru implementarea Programului Național Ora de Net la nivelul județului Bistrița-Năsăud. Pentru detalii, consultați anunțul.


14 noiembrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud invită profesorii de matematică la dezbaterea cu tema Considerații metodice privind implementarea noii programe școlare de matematică în ciclul gimnazial care va avea loc în data de 21 noiembrie 2018 – ora 14,30 la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” Bistrița.
Responsabili de activitate: Stela Camelia POP, inspector școlar de matematică ISJ BN; Doina-Marilena BOGDAN, profesor metodist CCD BN.
Pentru detalii, consultați afișul.


12 noiembrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează luni, 19.11.2018, workshopul „Călătorie culinară – China”, ora 14,30, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă, nr. 2, Bistrița.
Responsabili de activitate:
- prof. Xu Xiaolu, Institutul Confucius Cluj;
- prof. metodist GÎMBUȚĂ Alina, CCD BN (telefon: 0751800096).
Participarea este deschisă cadrelor didactice interesate din județul Bistrița-Năsăud.


8 noiembrie 2018

Universitatea din Pitești organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Pentru detalii consultați anunțul.


5 noiembrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Extensia Bistrița vă invită să participați la evenimentele: „ZILELE CARIEREI ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ EXTENSIA BISTRIȚA” și „ZILELE PORȚILOR DESCHISE LA UNIVERSITATEA TEHNICĂ EXTENSIA BISTRIȚA”, în data de 6 noiembrie 2018.
Evenimentele reprezintă primele activități din cadrul proiectului „Zilele Carierei”, proiect inclus în Oferta CCD BN pentru anul școlar 2018-2019, cap. III, pag 103, (responsabili de proiect: prof. metodist Bogdan Doina-Marilena CCD BN tel. 0722381610, insp. prof. Unciu Speranța ISJ BN). Pentru detalii, consultați afișele.


31 octombrie 2018

Ajunsă la cea de-a VI-a ediție, activitatea metodică „Cultură și spiritualitate”, va avea loc vineri, 09 noiembrie 2018. Pentru detalii, consultați Comunicarea și Invitația. Cei care doresc să participe sunt rugați să se înscrie prin formularul online.


29 octombrie 2018

Casa Corpului Didactic Cluj anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea de Nord-Vest, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED. Pentru detalii, consultați anunțul și anexele.


23 octombrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud invită cadrele didactice din orașul Bistrița să participe împreună cu elevii la un concurs de selecție pentru LOGO-ul proiectului educațional „Diversitate, Incluziune & Democrație-reconfigurarea culturii și vieții școlare”. Pentru detalii, consultați anunțul sau pagina proiectului.


17 octombrie 2018

Ora de Net lansează inițiativa „Dă BLOCK agresivității!”


12 octombrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud organizează pentru profesorii de educație fizică și sport din județ, miercuri, 17.10.2018, ora 14,30, masa rotundă cu tema „Combaterea discriminării și excluziunii sociale prin sport”. Activitatea va avea loc la ISJ BN și va fi coordonată de d-l inspector școlar ONIȚA Dinu și d-l profesor GÎMBUȚĂ Cătălin-Răzvan.
Școlile care implementează proiecte județene, naționale, europene și care au ca teme Antidiscriminarea prin sport/ Integrarea și incluziunea educațională și/sau socială prin sport pot disemina rezultate de proiect în acest context.
Evenimentul este dedicat campaniei de combatere a rasismului și discriminării la inițiativa Comisiei Europene (prezentată în „Cartea Albă a Sportului”), săptămâna „Fotbaliști în acțiune” (11-25 octombrie 2018).


3 octombrie 2018

Pentru responsabilii cu formarea continuă:
Instrumentul de gestionare a Creditelor Profesionale Transferabile (tabel CPT.xls) va fi folosit pentru centralizarea situației CPT a cadrelor didactice pe intervale de 5 ani, conform Art. 245 din Legea Educației Naționale.
După completare, va fi trimis pe adresa ccd_bistrița@yahoo.com. Termen: 18.10.2018.
Atenţie: NU se poate folosi tabelul de anul trecut!


28 septembrie 2018

Acesta este al doilea chestionar la care sunt rugate să răspundă cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar și secundar inferior, ca etapă în acreditarea programului de formare continuă „Mentorat pentru dezvoltarea de competenţe didactice”, dezvoltat în cadrul proiectului „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, SMIS: POCU 74/6/18/106557 și implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud în parteneriat cu C&T Strategic Business Partners.


27 septembrie 2018

Universitatea din Craiova organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Pentru detalii consultați anunţul.


20 septembrie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud intenționează să acrediteze un program de formare continuă pentru dezvoltarea competențelor transversale în cadrul proiectului „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014–2020, SMIS: POCU 74/6/18/106557, implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud în parteneriat cu C&T Strategic Business Partners și destinat cadrelor didactice din unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ, beneficiare ale proiectului.
Cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar și secundar inferior sunt rugate să răspundă la acest chestionar.


20 septembrie 2018

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Pentru detalii consultați anunțul.


19 septembrie 2018

Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile constituite în vederea echivalării în credite profesionale transferabile (CPT) a formelor de organizare a formării continue poate fi consultată în acest document.


19 septembrie 2018

Universitatea din Craiova şi Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Pentru detalii consultați anunţul.


18 septembrie 2018

Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, organizează „Concursul Național de Creativitate Didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii”, ediția a IX-a. Pentru detalii, consultați anunțul și regulamentul.


14 septembrie 2018

APLICAREA ORDINULUI Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile. Detalii în document.


27 august 2018

Apel selecție Experți formatori – Proiect CRED în regiunea Nord-Vest.

Anexe


22 august 2018

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava organizează conversie profesională a cadrelor didactice pentru specialitatea „Filosofie”. Pentru detalii, accesați anunțul.


3 august 2018

CCD BN anunță selecția a doi participanți, formatori acreditați ai CCD BN , pentru prima mobilitate a proiectului „Diversity, Inclusion & Democracy-Reshaping the School Life and Culture”, 2018-EY-PMIP-R1-0007 ce va avea loc în perioada 05-10 octombrie 2018, la OSLO, Norvegia. Cei care îndeplinesc cumulativ condițiile de înscriere (vezi aici) vor depune în format printat un CV în format Europass (semnat și datat pe fiecare filă) și o scrisoare de intenție, până la data de 08.08.2018 (în intervalul orar 9,00-12,00).


1 august 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud anunță câștigarea proiectului educațional „Diversity, Inclusion & Democracy-Reshaping the School Life and Culture”, acronim D.I.D., 2018-EY-PMIP-R1-0007, finanțat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România.
Proiectul se va derula în perioada 01.09.2018-31.08.2019 și are ca scop dezvoltarea competențelor de formare și de predare pentru formatorii CCDBN și cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud, în vederea integrării diversității și valorilor democratice atât la nivelul designului de program, cât și la cel al practicii educaționale.
Partenerii de proiect sunt: The European Wergeland Centre (EWC), Oslo, Menneskerettighetsakademiet/ Human Rights Academy, Oslo și Brainobrain Norway AS, Bergen, Norvegia.


15 iulie 2018

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, organizează cursuri de master „Management curricular”. Pentru detalii, accesați anunțul.


30 mai 2018

Rezultatele Festivalului-concurs „CDIdei în cărți”, etapa județeană, Bistrița-Năsăud, desfășurat în 24 mai 2018, sunt prezentate în raportul activității. Fotografii cu obiectele realizate de echipe se pot vedea în album.


21 mai 2018

Casa Corpului Didactic aJudețului Bistrița-Năsăud împreună cu Liceul Teoretic Sanitar Bistrița organizează Simpozionul Național „EcoSănătatea” – Proiecte pentru viitor în data de 31 mai 2018. Pentru detalii, consultați afișul și anunțul.


14 mai 2018

Festivalul – concurs „CDIdei în cărți” se va organiza la nivelul județului Bistrița-Năsăud, în data de 24 mai ora 15,00 astfel:
- Învățământul primar – la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Bistrița;
- Învățământul gimnazial – la Centrul de Documentare și Informare al Colegiului Național „Liviu Rebreanu” Bistrița.


9 mai 2018

Universitatea „Valahia” din Târgoviște organizează programe de conversie profesională: „Istorie”, „Geografie”, „Limbă și literatură engleză”, „Limbă și literatură franceză”, „Educație fizică și sportivă”, „Informatică”, „Educație tehnologică”, „Muzică instrumentală”, „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, „Limba și literatura română”, „Limba și literatura română/ Limba și literatura engleză”, „Științe (Chimie-Fizică-Biologie)”. Pentru detalii consultați anunțul.


4 mai 2018

În data de 16 mai 2018, ora 15, la Casa Argintarului, va avea loc dezbaterea cu tema: „Icoana – fereastră deschisă spre suflet”.
Cadrele didactice interesate se pot înscrie prin e-mail (Numele și prenumele, unitatea școlară, funcția) la adresa margaretapop@yahoo.com, până marți, 15.05.2018, ora 14. Pentru detalii consultați invitația. Responsabili de activitate: bibl. Pop Margareta (0744-644790), prof. dr. Scridon Corina-Maria (0766-360187).


24 aprilie 2018

Asociația LEARN&VISION CLUJ-NAPOCA vă invită să participați la Conferința Internațională „MASĂ CRITICĂ PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE. LITERAȚIA PENTRU VIAȚĂ”, ediția a VI-a, Cluj-Napoca, 18 mai 2018.
Înscrierile se fac accesând următorul link.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați invitația.


24 aprilie 2018

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca invită cadrele didactice la Masa rotundă cu tema: „Ingineria secolului XXI – repere vocaționale”, joi 26 aprilie 2018. Pentru detalii, consultați afișul.


19 aprilie 2018

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean și Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud invită cadrele didactice interesate să participe la Simpozionul Internațional „eTwinning – creativity and innovation” ce va avea loc la Beclean (la Colegiul Național „Petru Rareș”), în data de 9 mai 2018. Participarea este gratuită, nu se plătesc taxe pentru publicarea materialelor! În urma unui proces de selecție, o parte din materialele trimise vor fi publicate în numărul următor al revistei Didactica Nova, cu apariție în data de miercuri, 16 mai 2018, în Ziarul Răsunetul. Pentru detalii, consultați afișul, regulamentul și fișa de înscriere.
Pentru informații suplimentare: Emese Marika Cîmpean – director adjunct Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean, tel. 0742309318; Alina Gîmbuță – profesor metodist CCD BN, tel. 0751800096.


29 martie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud vă invită să participați la simpozionul județean „Obiceiuri și tradiții la romi”, care se va desfășura la Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița, în data de 12 aprilie 2018. Pentru detalii, consultați afișul.


26 martie 2018

În atenția Directorilor/ Directorilor Adjuncți/ Responsabililor cu formarea continuă
Vă informăm că în perioada 13-14//20-21 aprilie 2018, CCDBN organizează cursul „Managementul formării continue” (24 de ore), destinat responsabililor cu formarea continuă din școli, pe cele patru centre arondate, conform tabelelor: grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupa 4.
Fișierul de calcul tabelar „Macheta_RFC” va fi necesar pentru raportarea situației formării continue la finalul anului școlar.
Activitatea de formare va începe vineri, 13 aprilie 2018, ora 14,30.
Pentru detalii suplimentare luați legătura cu formatorul grupei și consultați site-ul CCDBN.


23 martie 2018

Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud și Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Bistriţa vă invită la workshop-ul cu tema „Basarabia – ținut al României Mari”, activitate care se va desfăşura în data de 27 martie 2018 – ora 14,00, la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Bistrița. Pentru detalii, consultați invitația.


21 martie 2018

Learn Forward invită cadrele didactice să folosească gratuit software-ul educațional Hypersay, disponibil online. Pentru detalii consultați descrierea.


16 martie 2018

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca vă invită să participați la Festivalul-concurs și simpozionul național „Eu citesc! Tu… mai citești?”, ediția a II-a, Cluj-Napoca 2018. Pentru detalii, consultați descrierea și anexele.


16 martie 2018

Casa Corpului Didactic Cluj vă invită să participați la ediția aniversară a Simpozionului PREUNIVERSITARIA, ediția a XXX-a, care va avea loc în 17 mai 2018 la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca. Înscrierea se face prin formular online. Pentru detalii, consultați invitația.


16 martie 2018

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Cluj-Napoca și Școala Gimnazială „Gheorghe Şincai”, Floreşti, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, Casa Corpului Didactic Cluj, vă invită la concursul național „Să păstrăm un mediu sănătos”, ediția a V-a care va avea loc în data de 04.05.2018, începând cu ora 11,00. Pentru detalii, consultați invitația și anexele.


15 martie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează joi, 22.03.2018, ora 14,30, workshop-ul „Dezvoltarea Durabilă-imperativ al viitorului” la Palatul Copiilor, Bistrița. Școlile care implementează proiecte județene, național, europene și care au Dezvoltarea Durabilă ca temă centrală/secundară, pot disemina rezultate de proiect în acest context.
Responsabili de activitate: prof. BERARU Mihaela, Liceul cu Program Sportiv, Bistrița; prof. metodist GÎMBUȚĂ Alina, CCD BN
Participarea este deschisă tuturor cadrelor didactice interesate din județul Bistrița-Năsăud.
Înscrierea se face prin mail la cgimbuta@yahoo.com. Vă așteptăm cu drag!


13 martie 2018

Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa-Năsăud împreună cu Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistriţa vă invită în data de 20 martie 2018 la Simpozionul Județean „Demersuri didactice inovative cu caracter interdisciplinar”. Pentru detalii, consultați afișul.


26 februarie 2018

Referitor la Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” (cuprins în Calendarul Activităților Educative de la nivel Regional în anul 2018), având ca scop utilizarea eficientă a resurselor structurilor info-documentare din unitățile de învățământ pentru dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei în activități de educaţie nonformale.
În anul 2018 Festivalul se desfășoară pe trei nivele de clase (clasele III- IV; clasele V-VI; clasele VII-VIII) și are trei etape (unitate de învățământ, județeană și regională).
La adresa https://cdidei.wordpress.com găsiți toate informațiile privind proiectul. Informații găsiți și pe site-ul CCD Sibiu: http://www.ccdsibiu.ro/proiecte/proiecte.htm.
Vă rugăm să confirmați prin e-mail la adresa margaretapop@yahoo.com, până vineri, 2 martie 2018, ora 10.00, înscrierea/ intenția de înscriere în proiect.
Pentru detalii, consultați anunțul.
Persoană de contact: bibliotecar Margareta POP, tel. 0263 237 094, 0744 644 790.


22 februarie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud invită cadrele didactice interesate la workshop-ul „Dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi-metode, practici”. Activitatea va avea loc marți, 6.03.2018, ora 14,30, la sala de festivități a Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, din strada Nicolae Bălcescu, nr. 9. Înscrierea se poate face prin trimiterea unui email la adresa bianca_gherasim@yahoo.com. Vă așteptăm!


14 februarie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud invită cadrele didactice interesate la workshop-ul „Indicatori ai Sindromului Siberian în mediul școlar”.
Activitatea va avea loc marți, 27.02.2018, ora 14,30, la sala de festivități a Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, din strada Nicolae Bălcescu, nr. 9.
Înscrierea se poate face prin trimiterea unui email la adresa cgimbuta@yahoo.com.
Vă așteptăm!


25 ianuarie 2018

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud invită cadrele didactice interesate de promovarea siguranței on-line în instituția școlară în care activează la workshop-ul „Fii promotor al siguranței digitale în școala ta! – Be an e-Safety Promoter in your School!”.
Activitatea este înscrisă și ca eveniment eTwinning fiind dedicată zilei de 06 februarie 2018, Ziua unui internet mai sigur/ Safer Internet Day 2018 și se va desfășura în sala de festivități a Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, din strada Nicolae Bălcescu, nr. 9, începând cu ora 12,00.
Înscrierea se poate face prin trimiterea unui email la adresa cgimbuta@yahoo.com sau prin intermediul platformei e-Twinning (pentru cei care au cont e-Twinning), la secțiunea Evenimente.
Vă așteptăm cu mult drag!


22 ianuarie 2018

Asociația InfoCons oferă cursuri vocaționale în domeniile „Protecția consumatorilor” și „Financiar bancar”. Pentru detalii, consultați anunțul.


8 decembrie 2017

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează luni, 11.12.2017, workshop-ul „Grație și sănătate prin arta Tai Chi Chuan”, ora 14,30, la Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”, Bistrița (sala de sport).
Responsabili de activitate: prof. ZHANG Dong, Institutul Confucius Cluj; prof. metodist GÎMBUȚĂ Alina, CCD BN
Participarea este deschisă profesorilor de educație fizică și sport, kinetoterapeuților din școli, altor cadre didactice interesate din județul Bistrița-Năsăud. Pentru detalii consultaţi afişul.


4 decembrie 2017

Evenimentul de informare „Tineri pentru Europa” se va desfășura marți 5 decembrie 2017, ora 13.00, la Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița.
Vor fi prezentate oportunitățile pentru tineri din cadrul programului ERASMUS +, Portalul European pentru Tineret și Corpul European de Solidaritate.
Participă elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița.
Pentru detalii, consultați afișul.


24 noiembrie 2017

Eurodesk în Bistrița-Năsăud continuă cu evenimentul organizat miercuri, 29 noiembrie 2017, ora 12.00, la Colegiul Național George Coșbuc Năsăud. Vor fi prezentate oportunitățile pentru tineri din cadrul programului ERASMUS +, Portalul European de Tineret și Corpul European de Solidaritate. Pentru detalii, consultați afișul.


15 noiembrie 2017

În perioada 21-24 noiembrie 2017, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează sesiuni de instruire cu responsabilii cu formarea continuă, conform următoarei planificări:
Grupa 1: marți 21.11.2017 ora 14.00, la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița
Grupa 2: joi 23.11. 2017 ora 14.00, la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița
Grupa 3: miercuri 22.11.2017. ora 14.00, la Colegiul Silvic Transilvania Năsăud
Grupa 4: vineri, 24.11.2017 ora 14.00, la Colegiul Național Petru Rareș Beclean
Pentru informații suplimentare contactați responsabilii de activitate.


1 noiembrie 2017

Eveniment de promovare a serviciului Eurodesk, la liceul de Muzică Tudor Jarda Bistrița – vineri, 3 noiembrie 2017, ora 12.00. Pentru detalii, consultați afișul.


26 octombrie 2017

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud invită cadrele didactice la workshop-ul „Ritualul ceaiului în cultura chineză”, luni, 30 octombrie 2017, ora 15.30, locația – Palatul Copiilor, Bistrița. Pentru detalii, consultați afișul.


22 octombrie 2017

„It’s Time to move” este titlul evenimentului organizat pentru elevii de la Liceul Radu Petrescu Prundu Bîrgăului în data de 27 octombrie 2017, ora 13.00. Vor fi prezentate oportunitățile pentru tineri din cadrul programului ERASMUS +, Portalul European de Tineret, Corpul European de Solidaritate precum și promovarea concursului „Design de tricouri”! Pentru detalii, consultați afișul.


10 octombrie 2017

Elevii de la liceele din Bistrița sunt invitați să participe vineri, 13 octombrie 2017, ora 13.00, la Centrul Multifuncțional de la Liceul Tehnologic Forestier Bistrița la evenimentul de informare referitor la oportunitățile pentru tineri din cadrul programului ERASMUS +, Portalul European de Tineret, Corpul European de Solidaritate, precum și promovarea concursului de design de tricouri al campaniei TIME TO MOVE – 2017. Pentru detalii, consultați afișul.


5 octombrie 2017

09 Octombrie 2017, workshop ”Ziua Națională de comemorare a victimelor Holocaustului-exemple de bună practică în predarea istoriei”, ora 14,00, LICEUL "RADU PETRESCU", PRUNDU BÎRGĂULUI, sala CDI.
Responsabil: prof. BATÎȘ Mihaela, contact: 0740179588


3 octombrie 2017

Campania TIME TO MOVE 2017 în unitățile de învățământ din județul Bistrița-Năsăud va demara vineri 6 octombrie 2017, ora 14,00, la Extensia Năsăud a Universității Babeș Bolyai Cluj Napoca. Evenimentul de informare referitor la oportunitățile pentru tineri din cadrul programului ERASMUS +, Portalul European de Tineret, Corpul European de Solidaritate, precum și promovarea concursului de design de tricouri al campaniei, este organizat pentru studenții din anul I de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Pentru detalii, consultați afișul.


19 septembrie 2017

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează programele de conversie profesională "Educaţie tehnologică" şi "Economie şi educaţie antreprenorială". Pentru detalii consultați anunțul.


21 august 2017

Universitatea „Transilvania” din Brașov organizează programul de conversie profesională domeniul matematică. Pentru detalii consultați anunțul.


9 august 2017

Descoperă AUTORII celor mai bune manuale
Educație Socială clasa a V-a
Procedura de alegere a manualului de Educație Socială este următoarea (Rocnee):
1. Accesează Selectarea Necesarului de Manuale Scolare (SNMS) de pe site-ul Rocnee
2. Selectează Clasa a V-a din Catalog Manuale
3. Selectează titlul „Educație Socială”
4. Autorii noștri sunt: Sorina Codruța Missbach, Gabriel-Ștefan Ion
5. Editura este „Ascendia Design”.
6. Adaugați numărul necesar de manuale în câmpul „Comanda”
7. Salvați datele

Educație Tehnologică și Aplicații Practice clasa a V-a
Procedura de alegere pentru manualul de Educație tehnologică este următoarea (Rocnee):
1. Accesează Selectarea Necesarului de Manuale Scolare (SNMS) de pe site-ul Rocnee
2. Selectează Clasa a V-a din Catalog Manuale
3. Selectează titlul „Educație tehnologică și aplicații practice”
4. Autorii noștri sunt: Elena Carmena Neamțu, Violeta Halbac
5. Editura este „Ascendia Design”.
6. Adaugați numărul necesar de manuale în câmpul „Comanda”
7. Salvați datele

Alege gratuit manualule nostre pentru școala ta...
Manualele sunt făcute să funcționeze pe orice calculator, tabletă sau telefon din dotare. Profesorii pot fi siguri ca vor putea folosi manualele noastre în format clasic, dar și pe dispozitive inteligente.
Intrați pe manuale.eduteca.ro și accesați manualele în format tip PDF.
Atenție!
Pentru lansarea comenzilor către Minister (link funcțional numai din unitatile de învățământ), vă rugăm să accesați: https://transfer.rocnee.eu/manuale și să alegeți Ascendia Design


9 august 2017

Manuale Editura CD PRESS:
Educație fizică și sport
Ghidul profesorului


9 august 2017

Manuale Editura Litera:
Educație Fizică și Sport
Pregătire sportivă practică - Fotbal
Pregătire sportivă practică - Atletism


5 iulie 2017

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați organizează programele de conversie profesională „Educație tehnologică” și „Educație fizică”. Pentru detalii consultați anunțul.


5 aprilie 2017

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea din Craiova organizează programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Pentru detalii consultați anunțul.


17 martie 2017

Revista Nova Didactica (ISSN-L = 2247 – 157X) este noua revistă editată de Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și apare doar în variantă online. Cadrele didactice care doresc să publice în această revistă sunt rugate să trimită articolele pe adresa cunoscută, didacticanova@gmail.com.
Vechea revistă, Didactica Nova, va apărea în continuare lunar ca supliment al ziarului Răsunetul (precum și în variantă online), iar conținutul va fi stabilit sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.


15 februarie 2017

Participarea cadrelor didactice de limba germană la activități de formare continuă organizate de Institutul Goethe București este recunoscută prin acordarea de credite profesionale transferabile. Pentru detalii consultați documentul MEN.