PENTRU ACTIVITĂŢI ONLINE

PROIECTE

FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 


OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ, PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI

Pentru înscriere la cursuri folosiți unul dintre linkurile de mai jos pentru a deschide un tabel cu programele dorite.
Din acest tabel accesaţi formularul online pentru a vă înscrie.
După completarea formularului, expediați-l prin apăsarea butonului Trimiteţi.

ÎNSCRIERE LA CURSURILE ACREDITATE

ÎNSCRIERE LA CURSURILE NEACREDITATE

ÎNSCRIERE LA CURSURILE DE PERFECȚIONARE/SPECIALIZARE AUTORIZATE (cod COR)Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.


Publicare articole în NOVA DIDACTICA !
Revista electronică online Nova Didactica a CCD Bistrița-Năsăud publică articole despre activitățile deosebite desfășurate cu elevii, precum și articole pe teme diverse din domeniul pedagogiei și didacticii. Cadrele didactice care doresc să publice astfel de articole sunt rugate să le trimită (însoțite eventual de fotografii) pe adresa nova.didactica@ccdbn.ro.


ANUNŢURI


19 noiembrie 2021

Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile pentru echivalarea în credite profesionale transferabile formelor de organizare a formării continue este publicată în tabelul alăturat.


12 noiembrie 2021

Casa Corpului Didactic în colaborare cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud organizează „Super EROU în devenire - construim superputerile caracterului”, workshop adresat tuturor cadrelor didactice interesate. Activitatea va fi organizată online, joi, 18.11.2021 de la ora 15.00.
Responsabili de activitate: prof. consilier școlar Bianca Florea (0786 013 691, consiliere_bn@cjraebistrita.ro), prof. consilier școlar Iulia Cihărean (0786 013 691, iulia.ciharean@cjraebistrita.ro), prof metodist CCD BN Cristina-Maria Hangea (0756 814 385, hangea.cristina@ccdbn.ro).
Înscrierea la activitate se face până la data de 16.11.2021, ora 16.00, prin completarea formularului.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, pe aceste conturi urmând să fie trimise invitațiile la activitate.
Raportul de prezență generat de platformă va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Pentru detalii, consultați afișul.


8 noiembrie 2021

Datorită numărului mare de solicitări, avem plăcerea de a anunța o nouă sesiune a workshopului „AVAP – O aventură a culorilor”. Acesta se va derula joi, 11.11.2021, interval orar 14-16, pe platforma Google Workspace for Education Fundamentals activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN. Menționăm că tematica este aceeași și avem rugămintea ca persoanele participante la prima sesiune să nu se mai înscrie. Pentru cadrele didactice interesate, înscrierea se va face până miercuri, 10.11.2021, ora 16.00, prin completarea formularului.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul primar.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe aceste conturi.
Raportul de prezență generat de platformă va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Informații suplimentare: prof. dr. Diana Morar (diana_512000@yahoo.com, 0740504704), inspector școlar Elena Andron (elenandron@yahoo.com, 0744972127).
Pentru detalii, consultați afișul.


2 noiembrie 2021

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat din Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata de vaccinare a angajaților din CCD BN este de 75% din totalul celor 8 angajați.


20 octombrie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează workshopul „AVAP – o aventură a culorilor”, care se va desfășura în data de 28 octombrie 2021, între orele 11:00 și 13:00 sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma Google Workspace for Education Fundamentals activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul primar.
Înscrierea la activitate se face până la data de 26.10.2021, ora 16.00, prin completarea formularului.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe aceste conturile.
Raportul de prezență generat de platformă va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Informații suplimentare: prof. dr. Diana Morar (diana_512000@yahoo.com, 0740504704), inspector școlar Elena Andron (elenandron@yahoo.com, 0744972127).
Pentru detalii, consultați afișul.


11 octombrie 2021

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează conferința „Gala proiectelor educaționale bistrițene” – Valorizarea proiectelor educaționale, prin prezentarea de bune practici în educație, care se va desfășura în data de 16 octombrie 2021, între 11:00 și 12:00 sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma Google Workspace for Education Fundamentals activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
În cadrul evenimentului, promovăm valorile europene, învățarea sub toate formele sale. Încercăm să implicăm comunitatea, din dorința de schimbare în bine prin educație.
„ERASMUS+ SCHIMBĂ VIEȚI”

Înscrierea la activitate se face până la data de 14.10.2021, ora 16.00, prin completarea formularului.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe aceste conturi.
Raportul de prezență generat de platformă va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Pentru detalii, consultaţi afişul.
Informații suplimentare: inspector școlar Doina Macarie (doina.macarie@isjbn.ro, 0745232678)


29 septembrie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” Cluj-Napoca și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud organizează workshopul „Formarea competențelor în etapa prenotației muzicale prin metode și activități creative”, care se va desfășura în data de 06.10.2021, ora 13.30, sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma Google Workspace for Education Fundamentals activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
Înscrierea la activitate se face până la data de 04.10.2021, ora 16.00, prin completarea formularului de înscriere.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe conturile create.
Pentru detalii, consultaţi afişul.
Raportul de prezență generat de platformă va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Informații suplimentare: profesor metodist Păvăluc-Gal Enikő (0745 319 472, pavaluc.gal.eniko@ccdbn.ro).


23 septembrie 2021

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Departamentul de Formare Profesională și Studii Postuniversitare, face înscrieri pentru cursul de reconversie profesională în „Geografie”. Pentru detalii consultaţi afişul.


21 septembrie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud organizează workshopul internațional „Metode inovative și interactive de predare a limbilor moderne” care se va desfășura în data de 27.09.2021, ora 15.00, sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma Google Workspace for Education Fundamentals activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
Înscrierea la activitate se face până la data de 24.09.2021, ora 16.00, prin completarea formularului de înscriere.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe conturile create. Raportul de prezență generat de platformă va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Pentru detalii, consultați afișul.
Informații suplimentare: profesor metodist Cristina Hangea (0756 814385, hangea.cristina@ccdbn.ro).


14 septembrie 2021

În cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” pentru selecția cadrelor didactice pentru programele de formare:
- PROF I – Mentorat de carieră didactică
- PROF II – Mentorat de practică pedagogică
candidații vor depune la sediul CCD BN actele precizate în acest document până vineri, 17 septembrie 2021, ora 10.00.
Formulare:
- Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
- Declarație de disponibilitate
- Declarație pe proprie răspundere

Pentru informare, consultaţi criteriile de evaluare a dosarelor:
- PROF I - Grila de evaluare grup ţintă
- PROF II - Grila de evaluare grup ţintă


13 septembrie 2021

Casa Corpului Didactic Cluj anunță continuarea selecției cadrelor didactice din învățământul gimnazial și primar din regiunea Nord-Vest, în vederea participării la programele de formare profesională continuă acreditate „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial și „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar, derulate în cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 2014+:118327. Programele de formare se desfășoară pe parcursul a 120 de ore, blended-learning, având alocate 30 de credite profesionale transferabile. Pentru detalii, consultați apelul și documentele din următoarele arhive:
- Adresa Minister Educaţie
- Documente cursant
- Documente şcoală
Cadrele didactice interesate din județul Bistrița-Năsăud se pot înscrie prin completarea formularului online.


13 septembrie 2021

În cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” se realizează selecția cadrelor didactice pentru programele de formare:
- PROF I – Mentorat de carieră didactică
- PROF II – Mentorat de practică pedagogică
Pentru detalii, consultați documentul.

- Adresa_nr_51_POCU_146587_9.09.2021
- Anexa_nr_1_ Adresa_nr_51_POCU_146587_09 09 2021
- Anexa_nr_2_Adresa_nr_51_POCU_146587_09 09 2021
- Anexa_nr_3_Adresa_nr_51_POCU_146587_09.09.2021


8 septembrie 2021

NOU! Echivalarea creditelor profesionale transferabile
În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică. Pentru informaţii, consultați secțiunea Echivalare Credite.


30 iulie 2021

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipă, în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Partener P7 în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6., cod SMIS 146587 conform APELULUI DE SELECȚIE NR. 1 din 05.07.2021. Detalii


27 iulie 2021

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipă, în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Partener P7 în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6. conform Apelului de selecție nr.43/ID 146587/CCD CT/05.07.2021. Detalii


26 iulie 2021

Adeverințele de participare la programele de formare din cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED” se pot ridica de la nivel județean, după următorul program.


20 iulie 2021

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”.


5 iulie 2021

APEL DE SELECȚIE NR. 1 – Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Partener P7 anunță organizarea Concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 10 posturi de experți în cadrul activităților/ subactivităților: A5. – A5.3., A6. – A6.1. + A6.2., A7. – A7.1. în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud Partener P7, în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/ Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021. Detalii în documentul alăturat.


16 iunie 2021


7 iunie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud anunță cadrele didactice din județul Bistrița-Năsăud care au deja gradul didactic definitiv în sistemul de învățământ că mai sunt disponibile pentru înscrieri la programul de formare acreditat „Dezvoltarea competențelor digitale pentru activități didactice online”, acreditat prin OMEC nr. 4925/10.08.2020, 15 locuri (perioada de desfășurare a programului de formare iunie-iulie 2021).
Câteva informații privind programul de formare:
- programul are 40 de ore desfășurate online - sincron 24 ore; asincron 16 ore
- numărul de credite profesionale transferabile: 10
- costul programului 160 lei / taxă participanți
Înscrierea se face prin completarea formularului online care se deschide apăsând butonul „Înscriere la cursuri” aflat în partea superioară a paginii centrale www.ccdbn.ro.
Pentru alte detalii vă rugăm să contactați responsabilul programului de formare, prof. metodist Doina-Marilena Bogdan, tel. 0722381610.


7 iunie 2021

Ediția din acest an a UNIVERSULUI EINSTEIN se reprogramează pentru perioada 8-10 octombrie 2021 din cauza perioadei de pandemie, în care nu s-au putut elabora/ termina proiectele propuse.
Regulamentele modificate:
- pentru concurs elevi;
- pentru simpozion cadre didactice.


31 mai 2021

Ultima strigare a catalogului „Creatori de Educație – Generația 2021”


28 mai 2021

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți”
Rezultate etapa județeană


27 mai 2021

În cadrul proiectului BE-Rural se va organiza o școală de vară pentru profesorii interesați să dezvolte materiale educaționale despre bioeconomie. Pentru detalii, consultați documentul alăturat.


26 mai 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud anunță cadrele didactice din județul Bistrița-Năsăud care au deja gradul didactic definitiv în sistemul de învățământ că mai sunt disponibile pentru înscrieri la programul de formare acreditat „Dezvoltarea competențelor digitale pentru activități didactice online”, acreditat prin OMEC nr. 4925/10.08.2020, 15 locuri (perioada de desfășurare a programului de formare iunie-iulie 2021).
Câteva informații privind programul de formare:
- programul are 40 de ore desfășurate online - sincron 24 ore; asincron 16 ore
- numărul de credite profesionale transferabile: 10
- costul programului 160 lei / taxă participanți
Înscrierea se face prin completarea formularului online care se deschide apăsând butonul „Înscriere la cursuri” aflat în partea superioară a paginii centrale www.ccdbn.ro.
Pentru alte detalii vă rugăm să contactați responsabilul programului de formare, prof. metodist Doina-Marilena Bogdan, tel. 0722381610.


11 mai 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Bistrița organizează workshopul „Abordarea transdisciplinară a științelor”, care are drept grup țintă profesori de fizică, chimie și biologie.
Activitatea se va desfășura în data de 20 mai 2021, ora 15:00, sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma Google Workspace for Education Fundamentals activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
Înscrierea la activitate se face până la data de 19.05.2021, ora 12:00, prin completarea formularului de înscriere.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe conturile create. Raportul de prezență generat de platformă va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Pentru detalii, consultați afișul.
Informații suplimentare: Bogdan Doina-Marilena, profesor metodist CCD BN, telefon: 0722381610.


6 mai 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Liceul Teoretic Sanitar Bistrița organizează sesiunea de comunicări științifice ale cadrelor didactice care predau la școlile postliceale sanitare din județul Bistrița-Năsăud, activitate cuprinsă în oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a CCD BN pentru anul școlar 2020-2021 la cap. II. Simpozioane/ sesiuni de referate și comunicări, pag. 87, cu tema: „Educația pentru viață: societate, școală și familie”.
Activitatea se va desfășura în data de 11 mai 2021, ora 15:00 sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma Google Workspace for Education Fundamentals activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe conturile create (adrese de email pe domeniul ccdbn.ro). Raportul de prezență generat de platformă va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Informații suplimentare: Bogdan Doina-Marilena, profesor metodist CCD BN, telefon: 0722381610.
Pentru detalii, consultați afișul și regulamentul.


21 aprilie 2021

Continuă selecția pentru grupul țintă al proiectului CRED – aprilie 2021 – seria 8 gimnaziu. Pentru detalii, consultați apelul și documentele din arhivă.


2 aprilie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Palatul Copiilor Bistrița organizează în cadrul Concursului național de fizică aplicată „UNIVERSUL EINSTEIN” – ediția a XV-a, activitate cuprinsă în oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a CCD BN pentru anul școlar 2020-2021 la cap. III. PARTENERIATE, PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE la nivel regional, pag. 92, simpozionul tehnico-științific „Direcții de evoluție în fizica națională și mondială a secolului XXI – conexiuni cu alte științe și tehnologii”.
Simpozionul se va desfășura în data de 2 iulie 2021, interval orar: 16-20, sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma G Suite for Education activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN. Lucrările pentru simpozion se vor trimite până la data de 21.06.2021, ora 14.00, la adresele de e-mail: bogdan.marilena@ccdbn.ro și pcbistrita@gmail.com. Înscrierea la activitate se face prin completarea formularului.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe conturile create (adrese de email pe platforma ccdbn.ro). Raportul de prezență generat de platforma G Suite for Education va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Informații suplimentare: Bogdan Doina-Marilena, profesor metodist CCD BN, telefon: 0722381610.
Pentru detalii, consultați regulamentul simpozionului și anexa.

Profesorii interesați pot participa cu elevii la Concursul național de fizică aplicată pentru elevi „UNIVERSUL EINSTEIN” – ediția a XV-a.
Informații suplimentare: prof. Nicoară Dorel, director Palatul Copiilor Bistrița, e-mail: fproelectron@yahoo.com, pcbistrita@gmail.com, sau la tel 0263-211682.
Pentru detalii, consultați regulamentul de desfășurare și fișa de înscriere.


2 aprilie 2021

Casa Corpului Didactic Cluj anunță o nouă selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial din regiunea Nord-Vest, în vederea participării la programul de formare profesională continuă acreditat „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, derulat în cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 2014+:118327. Cadrele didactice interesate din județul Bistrița-Năsăud se pot înscrie prin accesarea formularului online.


30 martie 2021

Consultare publică – regulament selecție naționale de bune practici „Creatori de Educație”, din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED


24 martie 2021

A fost publicată lucrarea „Exemple de bune practici și propuneri de îmbunătățire a programelor” care face parte din programul de formare dezvoltat în cadrul proiectului „Proces educațional optimizat prin activități de mentorat în școlile bistrițene”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar al Județului Bistrița-Năsăud în parteneriat cu C&T Strategic Business Partners.


24 martie 2021

Proiectul CRED despre puterea nemăsurată a lui #împreună.


23 martie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud marchează ziua internațională a romilor prin Simpozionul Județean „Obiceiuri și tradiții la romi” activitate cuprinsă în oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a CCD BN pentru anul școlar 2020-2021. Activitatea se va desfășura în data de 8 aprilie 2021, ora 11.00 sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma G Suite for Education activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
Înscrierea la activitate se face până la data de 06.04.2021, ora 14.00 prin completarea formularului de înscriere.
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe conturile create (adrese de email pe platforma ccdbn.ro). Raportul de prezență generat de platforma G Suite for Education va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).
Informații suplimentare: Bogdan Doina-Marilena, profesor metodist CCD BN, telefon: 0722381610.
Pentru detalii, consultați afișul și regulamentul.


16 martie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Școala Gimnazială „Avram Iancu” Bistrița organizează dezbaterea Basarabia - ținut al României Mari.
Înscrierea la activitate se face până la data de 25.03.2021, ora 14.00 prin completarea formularului de înscriere. Pentru detalii, consultați afișul.


5 martie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud anunță organizarea concursului de promovare în grad profesional pentru un post de informatician, grad I A, studii superioare, compartiment informatizare. Pentru detalii, consultați documentul atașat.

Update 19 martie 2021: Rezultatul concursului.


24 februarie 2021

Anul acesta are loc relansarea ediției a VI-a a Festivalului-concurs „CDIdei în cărți”, ediție care a fost suspendată în anul 2020. Pentru detalii, consultați descrierea.


22 februarie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița Năsăud anunță cadrele didactice din județul Bistrița-Năsăud care au deja gradul didactic definitiv în sistemul de învățământ că mai sunt disponibile pentru înscrieri la programele de formare acreditate (pentru grupele ce vor începe activitatea de formare după 15 Martie 2021) următoarele locuri:
- 13 locuri la programul de formare „SINERGII – COMUNICARE, COLABORARE, CONSILIERE” (OM nr. 3161/13.02.2019), 62 de ore, 15 Credite Profesionale Transferabile, 240 Ron;
- 13 Locuri pentru programul de formare COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE – PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ” (OMEN 3937/19.04.2019), 60 de ore, 15 Credite Profesionale Transferabile, 300 Ron, livrat în parteneriat cu Asociația ProEuro-Cons.Înscrierea se face prin completarea formularului online care se deschide apăsând butonul „Înscriere la cursuri” aflat în partea superioară a paginii centrale www.ccdbn.ro.
Pentru alte detalii vă rugăm să contactați responsabilul pentru aceste cursuri, prof. metodist Alina Gîmbuță, tel. 0751800096.


16 februarie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud invită profesorii care predau disciplina Informatică și TIC la dezbaterea „Aplicarea criteriilor de evaluare a proiectelor de atestare profesională – Informatică”.
Activitatea se va desfășura în data de 23 februarie 2021, ora 15.15, sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma G Suite for Education activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
Înscrierea la activitate se face până la data de 22.02.2021, ora 15.00, prin completarea formularului de înscriere (linkul de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/1-STGc3JVm-QB66NLMtqaEhQxg0Rd8rFRbBrAdlqw3e8/viewform?edit_requested=true)
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe conturile create. Raportul de prezență generat de platforma G Suite for Education va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).


15 februarie 2021

Adresa MEC nr. 8596M/12.02.2021 privind Campania gratuită pentru profesori – ECDL Pedagogie digitală.


12 februarie 2021

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud invită profesorii care predau disciplina Educație tehnologică și aplicații practice la dezbaterea „Implementarea eficientă a curriculumului la ciclul gimnazial – disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, clasa a VIII-a”.
Activitatea se va desfășura în data de 25 februarie 2021, ora 15.00, sub formă de webinar (prin Google Meet), pe platforma G Suite for Education activă pe domeniul ccdbn.ro al CCD BN.
Înscrierea la activitate se face până la data de 24.02.2021, ora 15.00, prin completarea formularului de înscriere (linkul de înscriere: https://docs.google.com/forms/d/18uVSNp4myKVXKSdypcQw-Ytp5XQDoNX-sCczj3jzQ0k/edit).
În baza înscrierilor, CCD BN va crea conturi pentru participanți, iar conectarea la activitate a participanților se va face de pe conturile create. Raportul de prezență generat de platforma G Suite for Education va sta la baza certificării (eliberarea de adeverințe).


25 ianuarie 2021

CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD, în parteneriat cu FUNDAȚIA TRANSYLVANIA COLLEGE organizează seminarul de formare profesională „Starea de bine a profesorului; o călătorie conștientă”.
Programul va începe pe data de 22.02.2021, va dura 5 săptămâni și cuprinde 5 sesiuni live (o întâlnire de 40 de minute la începutul fiecărei săptămâni), studiu individual ghidat pe o platformă digitală și întâlniri cu grupuri de reflecție.
Detalii în documentul Profesori fericiți.
Nr. de locuri este limitat.
Termen de înscriere 27.01.2021.
Informații suplimentare: profesor metodist Păvăluc Gal Eniko, e-mail: pavaluc.gal.eniko@ccdbn.ro

link înscrieri: https://forms.gle/8ofQthnZoLkt7oSt9


14 ianuarie 2021

A fost publicată OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ, PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI a Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud pentru anul școlar 2020 – 2021.


12 ianuarie 2021

Înscriere la cursul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED.
- Formularul de înscriere online
- Adresa MEC nr. 3783/06.01.2021
- Documente pentru scoli
- Documente pentru înscriere cursanți
- Conţinutul dosarului


15 decembrie 2020

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud anunță prelungirea înscrierilor pentru programul de formare acreditat „SINERGII – COMUNICARE, COLABORARE, CONSILIERE” (OM nr. 3161/13.02.2019) până la data de 11 ianuarie 2021. Cursul are 15 CPT și se va livra în sistem online, pe parcursul a 62 de ore – din care 34 sincron/webinar și 28 asincron, în Google Classroom.
Înscrierea se face prin completarea formularului online care se deschide apăsând butonul „Înscriere la cursuri” aflat în partea superioară a acestei pagini.
Pentru a putea fi contactați de către responsabilul de curs, vă rugăm insistent să acordați maximă atenție la corectitudinea datelor de contact pe care le introduceți în formularul de înscriere.


15 decembrie 2020

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud anunță prelungirea înscrierilor pentru programul de formare acreditat „MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP ÎN 12 PAȘI” (OM nr. 5045 din 06.09.2018) până la data de 11 ianuarie 2021. Cursul are 30 CPT și se va livra în sistem online, pe parcursul a 122 de ore – din care 68 sincron/webinar și 54 asincron, în Google Classroom.
Înscrierea se face prin completarea formularului online care se deschide apăsând butonul „Înscriere la cursuri” aflat în partea superioară a acestei pagini.
Pentru a putea fi contactați de către responsabilul de curs, vă rugăm insistent să acordați maximă atenție la corectitudinea datelor de contact pe care le introduceți în formularul de înscriere.


15 decembrie 2020

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Asociația ProEuro-Cons anunță constituirea unei grupe pentru programul de formare acreditat „MANAGEMENT DE PROIECT” (OM nr. 3904 / 05.06.2018).
Cursul are 15 CPT și se livrează în sistem online, pe parcursul a 60 ore – din care 36 ore sincron/webinar și 24 ore asincron, în Google Classroom.
Pentru înscrierea cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud se va completa și semna formularul de înscriere anexat anunțului, se va scana color și se va transmite pe adresa de email a responsabilului de curs, profesor metodist Gîmbuță Alina (cgimbuta@yahoo.com, telefon 0751800096), până la data de 24 decembrie 2020.
Cursul va începe în momentul în care se va completa o grupă de minim 25 de persoane. Plata cursului se va face către Asociația ProEuro-Cons prin virament bancar, fiind posibilă și achitarea în două tranșe.


15 decembrie 2020

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în parteneriat cu Asociația ProEuro-Cons anunță constituirea unei noi grupe pentru programul de formare acreditat „COMPASIUNE ȘI ACȚIUNE – PROGRAM DE PREVENIRE A BULLYING-ULUI ÎN ȘCOALĂ” (OMEN 3937/19.04.2019). Cursul are 15 CPT și se livrează în sistem online, pe parcursul a 60 ore – din care 36 ore sincron/webinar și 24 ore asincron, în Google Classroom.
Pentru înscrierea cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud se va completa și semna formularul de înscriere anexat anunțului, se va scana color și se va transmite pe adresa de email a responsabilului de curs, profesor metodist Gîmbuță Alina (cgimbuta@yahoo.com, telefon 0751800096), până la data de 24 decembrie 2020.
Cursul va începe în momentul în care se va completa o grupă de minim 25 de persoane. Plata cursului se va face către Asociația ProEuro-Cons prin virament bancar, fiind posibilă și achitarea în două tranșe.


4 decembrie 2020

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud organizează în perioada 8 - 19 decembrie 2020 programul de formare continuă avizat MEC „EDUCAȚIA ONLINE LA VÂRSTELE MICI”. Descrierea programului se găsește în documentul alăturat.
Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preșcolar și primar.
Nr. de ore: 30
Nr. de locuri: 100
Cursul este gratuit.
Înscrierea se face (ca pentru toate programele de formare ale CCD BN) prin completarea formularului online care se deschide apăsând butonul „Înscriere la cursuri” aflat în partea superioară a acestei pagini.
Termen de înscriere: luni, 07.12.2020, ora 14.00.


16 noiembrie 2020

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud și Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, organizează, sâmbătă 21 noiembrie 2020, începând cu ora 9.00, Conferința națională online „Provocările și oportunitățile instruirii digitale”.
Pentru înscriere, completați formularul.


4 noiembrie 2020

Selecția națională de creatori de resurse educaționale deschise (RED) continuă.


4 noiembrie 2020

Proiect CRED - Apel de selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Nord-Vest, în afara organigramei

Anexe


4 noiembrie 2020

Proiect CRED - Apel de selecţie pentru ocuparea unor posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise

Anexe


21 octombrie 2020

În perioada 21 – 30 octombrie 2020, activitatea cu publicul la Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud se restrânge.
Pentru activități de consiliere/consultanță, contactați personalul telefonic sau prin e-mail (date de contact – http://ccdbn.ro/home.htm).
În această perioadă nu se eliberează adeverințe/atestate decât în baza unei programări.
Pentru programare trimiteți un e-mail pe adresa ccd@ccdbn.ro în care menționați:
- Numele si prenumele:
- Unitatea de învățământ:
- Nr. de telefon:
- Documentul pe care îl solicitați (adeverință/atestat)
- Cursul/Activitatea pentru care solicitați documentul
- Anul în care s-a desfășurat cursul/activitatea

Vă mulțumim pentru înțelegere!


20 octombrie 2020

Societatea Națională de Medicină a Familiei a întocmit un material informativ – conform ultimelor reglementări legislative – care aduce clarificări utile populației despre atitudinile și comportamentele necesare în actualul context pandemic: Scrisoare deschisă de la medicul de familie către pacientul său.


13 octombrie 2020

În atenția cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud!
Prin adresa MEC nr. 6529/DGIP/29.09.2020, Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud i-a fost comunicat avizul pentru reorganizarea și desfășurarea în regim online de tip sincron audio-video (webinar), a următoarelor programe de formare, incluse în ofertă:
- Formarea profesorilor metodiști – 24 ore;
- Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare – 16 ore;
- Organizarea activității de predare-învățare-evaluare în mediul online: Google Classroom – nivel elementar – 20 ore;
- Abilitare curriculară – Consiliere și orientare – 24 ore
Descrierea programelor se găsește în documentul alăturat.
Înscrierea se face direct, prin completarea formularului online accesibil prin apăsarea butonului „Înscriere la cursuri” de pe pagina oficială a CCD BN.


13 octombrie 2020

În atenția cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud!
Prin adresa MEC nr. 6325/DGIP/CSA-6/13/29.09.2020, Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud i-a fost comunicat avizul pentru reorganizarea și desfășurarea în regim online de tip sincron audio-video (webinar), a activităților de formare din programului de formare continuă „Dezvoltarea competențelor digitale pentru activități didactice online”, acreditat prin OM nr. 4925/10.08.2020. Descrierea programului se găsește în documentul alăturat.
Înscrierea se face direct, prin completarea formularului online accesibil prin apăsarea butonului „Înscriere la cursuri” de pe pagina oficială a CCD BN.


13 octombrie 2020

În atenția cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud!
În vederea solicitării avizului MEC de livrare a cursurilor de formare în varianta on-line (sincron), Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud anunță o nouă sesiune de înscriere online pentru următoarele programe de formare acreditate prin O.M.:
1. Management și Leadership în 12 Pași - 30 CPT, 122 ore;
2. Sinergii-Comunicare, Colaborare, Consiliere - 15 CPT, 62 ore;
3. Ora de Net - Folosirea creativă, utilă și sigură a internetului - 15 CPT, 60 ore.
Înscrierea se face direct, prin completarea formularului online accesibil prin apăsarea butonului „Înscriere la cursuri” de pe pagina oficială a CCD BN.


1 octombrie 2020

În atenția cadrelor didactice din județul Bistrița-Năsăud: Procesul de echivalare și acordare a unui număr de credite profesionale transferabile personalului didactic care a finalizat programe speciale este reglementat prin Procedura Nr. 38591 din 03.10.2019. Pentru detalii consultați precizările și Procedura Programe Speciale.


22 septembrie 2020

Școlile care doresc să-și activeze independent pachetul Office 365, au aici un ghid detaliat.
Cei care au făcut demersurile de activare G Suite for Education prin clasaviitorului.ro, vor continua așa cum au început, fiindcă le va fi activat și pachetul Office 365.


21 septembrie 2020

Ministerul Educației și Cercetării a lansat, prin Centrul de Politici și Evaluare în Educație, apelul de selecție în vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).
https://rocnee.eu/examene/Ordin_documente_anexe_corpul-de-profesori-evaluatori(CPEECN).html


21 septembrie 2020

Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile constituite în unitățile de învățământ în vederea echivalării în credite profesionale transferabile (CPT) a formelor de organizare a formării continue, pentru anul școlar precedent (01.09.2019-31.08.2020).


15 septembrie 2020

Ca urmare a precizărilor din adresa MEC nr. 6164/DGIP/11.09.2020, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud a solicitat aprobarea pentru reorganizarea și desfășurarea în regim online de tip sincron audio-video (webinar) a activităților de formare aferente programelor de formare continuă acreditate. Față de oferta din anul școlar trecut, a fost adăugat un nou program, „Dezvoltarea competențelor digitale pentru activități didactice online”. Descrierile acestor programe se găsesc în documentul alăturat. Înscrierea la cursuri se face ca și până acum, prin completarea formularului online, care se accesează cu butonul „Înscriere la cursuri” aflat mai sus pe această pagină.


15 septembrie 2020

Precizări cu privire la prevederile legislative în vigoare, referitoare la derularea activităților de formare din cadrul programelor de formare continuă acreditate, în contextul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19. Adresa MEC nr. 6164/DGIP/11.09.2020.


1 septembrie 2020

Calendarul activității de echivalare a creditelor profesionale transferabile.
Ordinul de ministru 5562/2011.
Consultați secțiunea Echivalare credite de pe acest site.


1 septembrie 2020

Ministerul Educației și Cercetării lansează portalul de informare educatiacontinua.edu.ro, instrument online dedicat tuturor celor interesați de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea în anul școlar/universitar 2020-2021, ca urmare a evoluției pandemiei de COVID-19.
http://educatiacontinua.edu.ro/?fbclid=IwAR0NobVNPXMcjUUzyg6XjTry31RAhRvCWr4iuTUPFb4JgnyIiAizegyBmFk


9 august 2020

Noul sediu al Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud se află în Bistrița, strada Sucevei nr. 1-3.
Până la instalarea noului telefon si fax vă rugăm să contactați personalul din CCD BN la numerele de telefonie mobilă afișate în secțiunea Acasă/Contact de pe site-ul CCD BN, precum și prin e-mail.
Vă mulțumim pentru înțelegere!


9 august 2020

În atenția cadrelor didactice înscrise la cursul de formare „Google Classroom – utilizare elementară” CCD BN.
La programul de formare „Google Classroom – utilizare elementară” s-au înscris peste 1700 de cadre didactice. Personalul didactic din CCD BN și formatorii sprijină activitatea de pregătire a noului an școlar 2020-2021 și fac tot ce le stă în putință pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.
În momentul în care veți fi repartizat în grupă, veți primi un e-mail cu informații pentru activarea contului. Vă rugăm să urmăriți adresa de e-mail pe care ați furnizat-o la înscrierea la curs și să vă activați contul în timp util.
Vă mulțumim!


4 august 2020

Absolvenții programelor de formare din cadrul proiectului CRED (seriile 1, 2 și 3 - învățământ primar și seriile 1, 2, 3 și 4 - învățământ gimnazial) pot ridica adeverințele de participare de la sediul Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud în perioada 6 – 31 august 2020 (de luni până vineri), între orele 9.00 – 15.00.
Detalii aici.