PROIECT
Proces educaţional optimizat prin activităţi de mentorat în şcolile bistriţene

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROGRAMELOR

Coperta

Prefaţă

1. Programul de consiliere pentru copii şi familie

2. Programul de mentorat pentru copii şi familie

3. Programul de mentorat pentru personalul didactic şi de sprijin

4. Programul de formare pentru personalul didactic şi de sprijin

5. Derularea de mini-proiecte de practica la nivelul şcolilor beneficiare

6. Campania de conştientizare

7. Propunerile de îmbunătăţire a programelor


Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”

Prioritatea de investiţii 10 (i) „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”
Titlul proiectului: Proces educaţional optimizat prin activităţi de mentorat în şcolile bistriţene

Cod MySMIS: POCU 74/6/18/106557

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROGRAMELOR

Parteneri:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD
C&T STRATEGIC BUSINESS PARTNERS

Activitatea A 3: Organizarea programelor destinate dezvoltării ofertei educaţionale a şcolilor beneficiare

Sub-activitatea A 3.3: Analiza, diseminarea bunelor practici si îmbunătăţirea programelor