CREDITE TRANSFERABILE

Metodologia se aplica pentru echivalarea creditelor transferabile obtinute prin activitatile de formare continua finalizate in anul scolar 2014-2015 (Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011).

1 - 15 Septembrie - depunerea cererilor insotite de fotocopii ale documentelor justificative la secretariatul unitatii scolare;
15 - 20 Septembrie - emiterea deciziilor de catre directorul unitatii scolare
20 - 30 Septembrie - intrunirea comisiilor
1 Octombrie - afisarea rezultatelor

Ordinul 5562 din 7 octombrie 2011
Lista domeniilor pentru studii universitare
Fisa individuala
Proces verbal
Model de decizie - Comisie echivalare credite transferabile
Model de adeverinta

Responsabil: Prof. met. Baci Alin