ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

ORDIN Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 – Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.

Pentru personalul didactic care a finalizat programe speciale: Procedura nr. 38591/03.10.2019 privind echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile.

Domenii fundamentale - HG 158/2018

Domenii fundamentale - HG 326/2019

Fișa de evaluare

Model de decizie comisie echivalare

Model Proces Verbal

Procedura Programe Speciale

Precizări echivalare programe speciale

Repartizarea profesorilor metodiști în comisiile constituite în unitățile de învățământ în vederea echivalării în credite profesionale transferabile (CPT) a formelor de organizare a formării continue, pentru anul școlar precedent (01.09.2019-31.08.2020).

Legislația din învățământul universitar