PROIECT EDUCAŢIONAL:

„Diversity, Inclusion & Democracy-Reshaping the School Life and Culture”

Pagina de Facebook a proiectului

Pagina de anunţuri şi evenimente

Prezentarea proiectului

“Diversity, Inclusion & Democracy-Reshaping the School Life and Culture”, acronym name D.I.D., 2018-EY-PMIP-R1-0007 it is an educational project for educational experts who are trainers for teachers, granted by EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism 2014 – 2021, under the programme area 3 “Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship” (www.eea4edu.ro).
It is implemented in the period 01.09.2018-31.08.2019 by Bistrița-Năsăud County Centre for Teacher Training and three partners from Norway: The European Wergeland Centre (EWC), Oslo, Menneskerettighetsakademiet /Human Rights Academy, Oslo and Brainobrain Norway AS, Bergen.
The project objectives are:
O1-Development of training and teaching design skills, including assessment and impact of training and teaching, with focus on Human Rights, Democracy and Active Citizenship;
O2-Improving trainers and teachers capacity to deal with conflicts and integration of diversity in a democratic way in a multicultural/intercultural learning environment;
O3-Institutional development by practice in the European educational community, as a working network;
O4-Enchanging the European dimension of training center by cooperation and practice exchange with similar institutions by Norway.
Our project is proposing 3 mobility for 6 trainers in 3 host institutions from Norway that have a different, but very good expertise in training& teaching in the area of Human Rights, Democracy, Integration & Citizenship. The participants in mobility are trainers who are teachers, too, and can cover as expertise all levels of the Romanian educational system: primary, secondary and high school, including special school.

„Diversitate, Incluziune & Democrație-reconfigurarea culturii și vieții școlare”, acronim D.I.D., cod 2018-EY-PMIP-R1-0007, este un proiect educațional destinat experților din sistemul de învățământ preuniversitar, formatori în domeniul educației adulților, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, sub programul 3, Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (www.eea4edu.ro).
Activitățile proiectului sunt implementate în perioada 01.09.2018-31.09.2019 de către Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud împreună cu 3 instituții partenere din Norvegia: The European Wergeland Centre (EWC), Oslo, Menneskerettighetsakademiet /Human Rights Academy, Oslo and Brainobrain Norway AS, Bergen.
Obiectivele proiectului sunt:
O1. Dezvoltarea capacității de design a programelor de formare și a predării, inclusiv în ceea ce privește evaluarea și monitorizarea formării și predării, cu focalizare pe drepturile omului, democrație și cetățenie activă;
O2. Îmbunătățirea capacității formatorilor și profesorilor de a gestiona conflictele, de a integra diversitatea în mod democratic într-un mediu de învățare multicultural/intercultural;
O3. Dezvoltarea instituțională în și prin practica unei comunități educaționale europene, ca rețea de lucru;
O4. Întărirea dimensiunii europene a centrului de formare (CCD BN) prin cooperare și schimb de bune practici cu instituții similare din Norvegia.
Proiectul propune 3 mobilități (la care vor participa 6 formatori- profesori) la 3 instituții din Norvegia, dar și o serie de activități de fallow-up ce se vor desfășura la nivel local, regional și național.