INSTRUMENTE PENTRU CREAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DIGITALE

Coordonator: Ioan Ioja
Autori:
Alina Gîmbuță,
Doina-Marilena Bogdan,
Luminița Ujică,
Tudor-Daniel Pavelea,
Cătălin-Florinel Vasilache

GHID DE UTILIZARE
A INSTRUMENTELOR DIGITALE PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ ON-LINE

– NIVEL ELEMENTAR –

PREFAŢĂ

Capitole:

1. INSTRUMENTE PENTRU CREAREA RESURSELOR EDUCAŢIONALE DIGITALE

2. TEHNOLOGII DIGITALE ASISTIVE DESTINATE ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE


ISBN 978-606-8317-75-5

Editura NOVA DIDACTICA
Bistrița, 2020

pagina 1
pagina 3

1.2. APLICAŢII WEB
DESTINATE CREĂRII DE MATERIALE INTERACTIVE