TEHNOLOGII DIGITALE ASISTIVE DESTINATE ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE

Coordonator: Ioan Ioja
Autori:
Alina Gîmbuță,
Doina-Marilena Bogdan,
Luminița Ujică,
Tudor-Daniel Pavelea,
Cătălin-Florinel Vasilache

GHID DE UTILIZARE
A INSTRUMENTELOR DIGITALE PENTRU ACTIVITATEA DIDACTICĂ ON-LINE

– NIVEL ELEMENTAR –

PREFAŢĂ

Capitole:

1. INSTRUMENTE PENTRU CREAREA RESURSELOR EDUCAŢIONALE DIGITALE

2. TEHNOLOGII DIGITALE ASISTIVE DESTINATE ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE


ISBN 978-606-8317-75-5

Editura NOVA DIDACTICA
Bistrița, 2020

De ce este nevoie de tehnologie asistivă?

În cazul elevilor cu dizabilități (și nu numai) este nevoie nu doar de adaptarea metodelor și timpului de lucru, ci și de asigurarea unor echipamente și servicii care să asigure un acces echitabil și eficient la resurse informaționale. Tehnologiile asistive (numite și tehnologii de asistare sau tehnologii adaptative) sunt echipamente și servicii menite să asigure independența, autonomia, elevului cu dizabilități, performanța în învățare, comunicarea, precum și un mai bun control al mediului cotidian. Acest tip de tehnologie ar fi necesar nu numai în laboratoarele de informatică și sălile de clasă din școlile unde acești elevi își petrec o mare parte din zi, ci și în spațiul lor personal, de acasă. Dispozitivele mobile conectate la internet permit acestor elevi descărcarea unor aplicații digitale de tip asistiv care să faciliteze comunicarea, învățarea și mobilitatea proprie.