Atribuţiile responsabilului cu formarea continuă

Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor din instituţie. Pe parcursul întregii activităţi colaborează şi este consiliat de către inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ şi de către profesorii metodişti ai CCD.

 • Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice
 • Stabileşte, împreună cu direcţiunea şcolii, nevoile de dezvoltare profesională şi personală ale angajaţilor din instituţie
 • Colaborează cu profesorii metodişti ai CCD Bistriţa-Năsăud în vederea soluţionării nevoilor de formare stabilite
 • Transmite profesorilor metodişti Raportul cu privire la impactul programelor de formare şi analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei CCD, până la data de 1 iulie a anului şcolar în curs
 • Consiliază/îndrumă personalul din unitate în alegerea programelor de formare şi în întocmirea dosarelor pentru obţinerea gradelor didactice
 • Coordonează, la solicitarea conducerii şcolii, monitorizarea impactului produs de programele de formare asupra calităţii educaţiei
 • Ţine evidenţa programelor de formare continuă/periodică la care au participat angajaţii din unitate
 • Informează angajaţii din instituţie dacă este timpul să se înscrie la perfecţionare/formare continuă periodică
 • Participă la întâlnirile periodice organizate de CCD Bistriţa-Năsăud
 • Promovează oferta de programe şi activităţile CCD Bistriţa-Năsăud la nivel de instituţie
 • Diseminează informaţiile în urma întâlnirilor cu metodiştii CCD Bistriţa-Năsăud şi cu inspectorul pentru dezvoltare profesională al ISJ Bistriţa-Năsăud
 • Realizează în şcoală un spaţiu destinat informării şi documentării pentru dezvoltare profesională care va conţine legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, calendarul activităţilor de perfecţionare (conform MECT), precum şi documentele transmise de către ISJ Bistriţa-Năsăud şi CCD Bistriţa-Năsăud cu privire la acest domeniu
 • Consultă zilnic pagina web a CCD Bistriţa-Năsăud şi informează personalul din instituţie despre activităţile şi noutăţile publicate pe site
 • Întocmeşte raportul de activitate pentru anul şcolar în curs şi îl predă conducerii instituţiei
 • Realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliu profesoral şi consiliu de administraţie ale instituţiei.