LEGISLAŢIE CDI

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
 2. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a Centrelor de documentare şi informare, Anexă la OMECTS nr. 5556. din 7.10.2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 757, Partea I, joi 27 octombrie 2011
 3. OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010 privind aprobarea programei pentru susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, la specializarea „Profesor documentarist”
 4. Anexa la OMECTS nr. 4461 din 12.07.2010
 5. OM Nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
 6. C.C.M.U.N.S.A.I.P. nr. 59276/02.11.2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 5, Partea V, miercuri 14 noiembrie 2012
 7. ORDIN nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic
 8. Anexa la OMECTS nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 bis, Partea I, marți 22 noiembrie 2011
 9. Ordinul M.E.N. Nr. 4880/15.11.1999 si 5135/22.12.1999. Proiectul „Educație pentru informație în mediul rural defavorizat” demarat in baza OMEN nr. 4880/ 15.11.1999, respectiv OMEN nr. 5135/ 22.12.1999 cu privire la colaborarea dintre Ministerul Educației Naționale și Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală din cadrul Ambasadei Franței la București, stabilindu-se reperele Proiectului bilateral româno-francez de promovare a centrelor rurale de documentare, informare și de formare a personalului didactic și etapa de pilotare
 10. Ordinul M.E.C. Nr. 3248/01.03.2002. Se stabilește extinderea colaborării în cadrul proiectului cu noi unități școlare din județele pilot (Alba, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Maramureș, Neamț, Sibiu) și includerea de noi unități școlare din alte 7 noi județe: Bacău, Buzău, Constanța, Hunedoara, Olt, Suceava și Vaslui
 11. Ordinul M.E.C. Nr. 3328/08.03.2002. MEC autorizează casele corpului didactic în a înființa centre de documentare și informare în unități școlare, subordonează CDI caselor corpului didactic și stabilește rolul CCD în proiect: coordonarea metodologică a CDI.
 12. Ordinul MEC Nr. 3707/02.04.2003. Într-o nouă etapă a proiectului se stabilește cooptarea de noi unități școlare din județele pilot și din cele cuprinse prin OMEC 3248/01.03.2002 și extinderea cu alte 18 județe: Arad, Argeș, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Mureș, Prahova, Satu Mare, Timiș, Tulcea, Vrancea (valul 3)
 13. Ordinul MEC Nr. 3278/23.02.2004 si OMECT 4287/16.07.2004. O altă extindere a colaborării s-a realizat prin OMECT nr. 3278/23.02.2004, respectiv OMECT nr. 4287/ 16.07.2004 (valul 4), ceea ce a reprezentat generalizarea la nivelul țării și extinderea proiectului și în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar.
  OMECT 3278/23/02.2004 stabilește: - în județele pilot (6) se adaugă un număr de 15 unități școlare
  - în județele din faza 1 (7) de extindere se adaugă între 8 și 10 unități școlare / județ
  - în județele din faza 2 de extindere (18): Arad, Argeș, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Mehedinți, Mureș, Prahova, Satu Mare, Timiș, Tulcea și Vrancea (între 6 și 9 unități școlare/județ)
  - se includ 10 județe: Bihor, Brăila, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Sălaj, Teleorman, Vâlcea și municipiul București cu câte 11 unități școlare/județ
  OMECT nr. 4287/ 16.07.2004 Se hotărăște extinderea proiectului și la unități de învățământ preșcolar și se stabilește numărul unităților școlare incluse din fiecare județ: 8 unități școlare în județul Maramureș și câte o unitate școlară în fiecare județ și în municipiul București
 14. Ordinul MEdC nr. 5546/15.12.2004. Se hotărăște înființarea Consiliului Național al Centrelor de Documentare și Informare (CNCDI), se stabilesc atribuțiile CNCDI și componența nominală a CNCDI
 15. Ordinul MEdC Nr. 5547/15.12.2004. Se stabilește extinderea proiectului cu un nou val de unități școlare de la nivel preșcolar, la nivel liceal și SAM în toate județele, inclusiv municipiul București
 16. Ordinul MEdC Nr. 5548/15.12.2004. Se aprobă: regulamentul de organizare și funcționare a centrului de documentare și informare, statutul profesorului documentarist, fișa postului și fișa de evaluare a profesorului documentarist
 17. Ordinul MEdC 4961 din 28 august 2006. Privind înființarea și susținerea CDI, precum și formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare și control și a personalului din centrele de documentare și informare. Stabilește extinderea proiectului cu 84 CDI (câte 2/județ), stabilește fondul alocat/unitate școlară și aprobă metodologia de utilizare a fondurilor
 18. Ordinul MEdC 330 din 13 februarie 2007. Susține amenajarea și dotarea a 420 CDI (în 10 unități școlare/județ). Stabilește suma/unitate școlară respectiv per județ (40.000 lei)
 19. Ordinul MECT. 3354/03.03.2008. Ministerul a alocat de la bugetul de stat suma de 42000 lei pentru fiecare unitate de învăţământ, nominalizată de ISJ (10 unități școlare/județ), în scopul amenajării şi dotării CDI.
 20. Anexa 2 la OM nr. 3354/03.03.2008 „Metodologia privind utilizarea fondurilor în vederea amenajării Centrelor de Documentare şi Informare”
 21. Ordinul MECT nr. 5689 din 20.10.2008. S-au aprobat: - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrelor de Documentare şi Informare; - Fişa cadru a postului de profesor documentarist; - Fişa cadru de evaluare a profesorului documentarist.