Mapa profesorului documentarist – responsabil CDI

 • Fişa postului
 • Decizia de titularizare a profesorului documentarist / decizia de numire a responsabilului CDI
 • Proiectul de amenajare al CDI
 • Planul managerial al CDI / proiectul anual/semestrial de activitate
 • Dosar pentru programarea activităţilor
 • Proiectele ale activităţilor CDI (pedagogice, culturale, comunicare, gestionare)
 • Rapoarte semestriale / anuale de activitate
 • Registru pentru înregistrarea activităţilor programate cu elevii
 • Registru pentru activităţile de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară
 • Dosar cu fişele de evaluare ale CDI, ale profesorului documentarist, inspecţii, controale
 • Regulament de ordine interioara pentru CDI (reguli de acces în CDI, reguli pentru utilizarea diferitelor spaţii, ...)
 • Documentele de gestiune a fondului documentar (Registru Inventar, Registru de Mișcare a Fondului Documentar, Fișe de Evidență Periodice, Dosar cu copii ale actelor de proveniență și a plății lor)
 • Dosar cu legislaţia specifică CDI
 • Orarul CDI