CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

- ROL ŞI FUNCŢII -

CDI poate fi definit ca fiind:

 • Centru de resurse pluridisciplinare și multisuport
 • Spațiu de formare, comunicare, documentare și informare
 • Loc de desfășurare a unor activități pedagogice inovante
 • Laborator de experimentare a noilor tehnologii educaționale
 • Loc de cultură, deschidere, întâlnire si integrare socială și culturală

BENEFICIARI:

 • elevii, cadrele didactice și comunitatea locală

Funcțiile CDI

 • pedagogică și de promovare a inovației pedagogice
 • de informare generală
 • culturală
 • de comunicare (de relaționare cu parteneri din interiorul și din exteriorul unității școlare)
 • de orientare școlara și profesională
 • tehnică (de gestiune)
 • recreativă și de petrecere a timpului liber
 • de primire (elevi, cadre didactice, membri ai comunității locale)

Organizarea spațiului CDI

Prin organizarea și viața sa internă, centrul de documentare și informare trebuie să fie, pentru elevi, o școala a responsabilității, a democrației și a autonomiei, pe plan individual și colectiv.
Pentru îndeplinirea funcțiilor pe care le are CDI, se recomandă a se respecta mai multe criterii privind:

 • Capacitate de primire: min. 10 % din numărul total al elevilor
 • Suprafața recomandata a CDI: 3 mp x 10% din numărul total al elevilor

În interiorul CDI se recomandă următoarele spații specifice:

 • spațiul documentaristului
 • spațiul de primire a publicului
 • spațiul informatic
 • spațiul de lucru individual
 • spațiul de lucru în echipă
 • spațiul pentru lectura de plăcere
 • spațiul audio-video
 • spațiul pentru cadrele didactice
 • spațiul pentru orientare și consiliere
 • spațiul de afișaj
 • spațiul de depozitare/arhivare

În funcție de specificul școlii, nevoile utilizatorilor și spațiul disponibil pot fi identificate și realizate și alte spații în cadrul sau în exteriorul CDI.

Amenajarea și dotarea centrului de documentare și informare trebuie sa țină seama de specificul activităților derulate în cadrul lui de publicul căruia i se adresează (vârsta elevilor, nivelul de studiu), particularitățile și specificul unității de învățământ în care urmează să funcționeze.

Actori din interiorul unității școlare:

 • Elevi
 • Cadre didactice
 • Profesor documentarist
 • Director unitate școlară
 • Personal nedidactic
 • Psiholog, medic școlar
 • Laborant
 • Tehnician, etc.

Actori din exteriorul unității școlare:

 • Membri ai comunității locale
 • Părinți
 • MECTS, ISJ, CCD
 • Asociații profesionale
 • Muzee
 • Biblioteci municipale sau comunale
 • Fundații, ONG-uri
 • Teatre, cinematografe
 • Agenți economici

Profesorul documentarist – misiuni

 1. Misiunea pedagogică
 2. Misiunea culturală
 3. Misiune de comunicare
 4. Misiunea de gestionare a CDI

Activități în CDI

(1) Pedagogice:

 • Prezentarea CDI și a organizării sale specifice
 • Inițierea elevilor în cercetarea documentară
 • Proiecte disciplinare și interdisciplinare
 • Orientare și consiliere școlară și profesională
 • Activități de recuperare a elevilor cu dificultăți de învățare sau eșec școlar
 • Integrare a noilor tehnologii ale informării și comunicării în practicile pedagogice
 • Parteneriate educative și schimburi culturale

(2) Activități culturale:

 • Animații lectură
 • Animații audio-video
 • Animații legate de mass-media
 • Realizarea de expoziții
 • Organizarea de vizite și întâlniri tematice
 • Activități prilejuite de diverse evenimente
 • Ateliere de creație
 • Activități de valorizare a patrimoniului și potențialului cultural

(3) Activități de comunicare

 • Colectarea, prelucrarea și difuzarea de informații necesare utilizatorilor din interiorul și din exteriorul unității școlare
 • Participarea la promovarea imaginii unității de învățământ în comunitatea educațională și cea locală
 • Participarea la promovarea activității CDI
 • Corespondență cu caracter profesional
 • Schimburi de experiență între actorii sistemului educativ

(4) Activități de gestionare

 • Gestionarea spațiului
 • Gestionarea funcționarii CDI (ROF, orar de funcționare, planificarea activităților)
 • Gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale și echipamente)
 • Gestionarea financiară a funcționarii CDI în funcție de nevoile utilizatorilor și a activităților planificate
 • Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar și multimedia
 • Gestionarea formării profesionale