ISBN – INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER

 

ISBN este un cod internaţional de identificare al cărţilor, definit prin ISO 2108.
Agenţia Internaţională ISBN, cu sediul la Londra coordonează toate centrele naţionale ISBN. Aceasta are rolul de a stabili regulile cadru de acordare a codurilor ISBN, protocolul de înfiinţare şi regulamentul de funcţionare a centrelor naţionale, de a promova şi coordona sistemul ISBN la nivel mondial.
Agenţia Internaţionala ISBN este asistată la nivel de consultanţă de reprezentanţi ai ISO – Organizaţia Internaţională de Standardizare, IPA – Asociaţia Internaţională a Editorilor, IFLA – Federaţia Internaţionala a Asociaţiilor de Biblioteci, precum şi un grup privat de agenţii ISBN.
În România, sistemul de numerotare standardizat a cărţilor – ISBN a fost introdus în anul 1989.

 

Ce este codul ISBN?

Codul ISBN reprezintă numărul internaţional standardizat al cărţii.
Este întotdeauna format din 13 cifre grupate în 5 segmente de lungimi variabile, separate de cratimă:
• prefix 978 – indicativul pentru identificarea producţiei editoriale de carte la nivel internaţional;
• codul de ţară - indică grupul naţional, lingvistic sau geografic. Acest segment desemnează grupul lingvistic (limba) editorului şi nu limba în care este publicată cartea;
• 973 şi 606 identifica editorii din România.
• codul de editură – identifica editorul documentului. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editor;
• numărul de ordine – numerotează documentul printre publicaţiile editorului;
• cifra de control – este ultima cifra a codului ISBN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISBN.

Algoritmul de calcul al cifrei de control aparţine Agenţiei Internaţionale ISBN de la Londra.
Avantajele folosirii codului ISBN sunt:
• identificarea documentelor şi editurilor în baze de date bibliografice evitând confuzia între titluri asemănătoare;
• facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de carte în biblioteci, edituri, librarii, agenţii de difuzare;
• crearea bazelor de date pentru edituri şi lansarea comenzilor pe calculator;
• participarea la programul CIP (Catalogarea Înaintea Publicării).

 

Centrul Naţional ISBN

Centrul Naţional ISBN a fost înfiinţat în anul 1989, iar din 1996 funcţionează în cadrul Bibliotecii Naţionale a României.
Centrul Naţional ISBN funcţionează sub asistenţa de specialitate oferită de Agenţia Internaţională ISBN de la Londra.
Principalele responsabilităţi ale Centrului Naţional ISBN sunt:
• înregistrarea editurilor noi;
• acordarea codurilor ISBN pentru editurile noi şi pentru editurile care îşi continuă activitatea;
• acordarea codurilor ISBN pentru persoanele fizice sau juridice care nu reprezintă o editură şi editează lucrări în regie proprie;
• organizarea şi actualizarea bazei de date ISBN – România;
• organizarea şi actualizarea bazei de date a editurilor româneşti;
• raportarea la Agenţia Internaţională ISBN a activităţii editoriale la nivel naţional (edituri noi, edituri care îşi continuă activitatea sau şi-au modificat denumirea) spre a fi inclusă în Catalogul Internaţional al Editorilor – Publisher’s Internaţional ISBN Directory;
• realizarea şi distribuirea materialelor de promovare şi implementare corectă a sistemului ISBN în România, în acord cu politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISBN;
• realizarea instructajelor cu editorii privind modul de folosire a codurilor ISBN.
Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISBN sunt servicii specializate.

 

Categorii de documente care primesc cod ISBN

• Cărţi şi broşuri tipărite;
• Cărţi audio pe casete, CD sau DVD;
• Atlase şi hărţi geografice cu text;
• Partituri muzicale cu text;
• Publicaţii cu foi volante, cu text (apariţie unică sub un titlu comun);
• Publicaţii Braille;
• Publicaţii microforme;
• Publicaţii electronice sau online;
• Copii digitizate ale publicaţiilor monografice tipărite;
• Programe de calculator educaţionale sau didactice;
• Publicaţii multimedia.

 

Categorii de documente care nu primesc cod ISBN

• documente care conţin exclusiv informaţii publicitare;
• publicaţii periodice;
• tipărituri fără pagină de titlu sau text însoţitor;
• documente personale (precum curriculum vitae şi profilurile personale);
• felicitările;
• înregistrări muzicale;
• partituri muzicale fără text;
• programe de calculator care sunt utilizate în orice alt scop decât unul educaţional sau didactic;
• mesaje electronice şi orice alt tip de corespondenţă electronică;
• jocuri.

 

Reguli de utilizare a codurilor ISBN


Cărţi şi broşuri într-un volum:
Regulă: se acordă câte un cod ISBN pentru fiecare titlu.
Codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.
Lucrarea în mai multe volume:
Regulă:
se acordă un cod ISBN pentru partea generală (lucrarea în totalitatea sa) şi câte un cod ISBN pentru fiecare volum în parte.
Cele 2 coduri ISBN ale fiecărui volum se tipăresc pe verso paginii de titlu în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.
Retipărire (prelungire de tiraj):
Regulă:
se păstrează codul ISBN original care se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.
Retipărirea reprezintă un nou tiraj al unui document deja publicat. Documentul retipărit nu suferă nici o modificare în ceea ce priveşte textul, titlul, coperta, anul calendaristic şi formatul de prezentare al documentului original.
Sunt admise unele modificări faţă de documentul original: schimbarea preţului, corectarea greşelilor de ortografie care nu afectează sensul textului, precum şi adăugarea sau suprimarea câtorva rânduri care nu afectează numărul de pagini sau sensul textului.
Ediţie nouă:
Regula:
se acordă un nou cod ISBN care se tipăreşte pe verso paginii de titlu, în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.
Ediţia nouă este documentul care, faţă de original, suferă modificări: asupra textului, titlului, copertei, anului calendaristic, formatului, editurii sau conţine ilustraţii în interiorul documentului.
Coediţie: fiecare editor acordă lucrării respective câte un cod ISBN din propria serie de coduri. Codurile ISBN însoţite de numele editurii, vor fi tipărite în structura Descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a.
Coediţia este lucrarea realizată de 2 sau mai mulţi editori, menţionaţi şi pe pagina de titlu.
Documente electronice: se acordă cod ISBN după aceleaşi reguli ca şi pentru formatul tipărit.
Codul ISBN trebuie imprimat, în funcţie de suportul documentului, pe CD-ROM, pe coperta acestuia şi/sau pe ecranul de prezentare.