„Profesionalizarea carierei didactice – PROF”


Site-ul proiectului PROF:https://www.eprof.ro/

Link PROF – Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF

Lista candidaților admiși la programele de formare PROF I și PROF II


ANUNȚURI:


06.10.2023

Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa - Năsăud, partener 7 în cadrul proiectului, implementează proiectul

"Profesionalizarea carierei didactice - PROF"

POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6/1465878

Experţi:

- Manea Angelo Aurelian- CV

- Trifoi Alina Mihaela - CV

- Chiriac Livia Simona - CV

- Hangea Cristina Maria - CV

- Vişovan Nina Irina - CV

- Popescu Mihaela - CV

- Costinaşi Sidor - CV

- Konradi Simona - CV

- Lung Liliana Dana - CV

- Pavelea Tudor Daniel - CV

- Moldovan Ana - CV

- Turbat Alina - CV

- Dan Aurelia Mariana - CV 2

- Herman Pompilia - CV

- Konta Terezia Doina - CV

- Mateescu Dana Zoe - CV

- Ardelean Amalia - CV şi CV2

- Corches Horia Ciprian - CV

- Halaszi Monica - CV

- Mărginean Raluca Roxana - CV

- Dumitru Ioana - CV

- Ienei Edmund - CV


22.09.2023

Certificatele aferente programului de formare continuă acreditat PROF III - Management educaţional în context mentoral şi PROF IV - Coaching în procesul de predare - învăţare - evaluare, seria S1 şi seria S2 se vor putea ridica PERSONAL (legitimarea se va face în baza CI) sau cu ÎMPUTERNICIRE NOTARIALĂ (persoana împuternicită se va legitima tot cu CI, plus împuternicirea), de la sediul Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, str. Sucevei, nr. 1-3, Bistriţa, de luni până joi în intervalul orar: 08.00-16.30 şi vineri în intervalul orar: 08.00-14.00.

Pentru orice detalii vă stăm la dispoziţie la tel. 0263-237094, secretariat CCDBN.


22.08.2023

PRELUNGIRE PERIOADA DE INSCRIERE PROGRAM DE FORMARE PROF IV

Se prelungeste perioada de inscriere la programul de formare PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended learning, seria 3.

Termen NOU de inscriere: 25.08.2023

Link Inscriere PROF IV, SERIA 3.


9.08.2023

În atenția cadrelor didactice

Pentru înscrierea la programul de formare PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended learning, seria 3, în prima etapă cadrele didactice interesate vor accesa link-ul Înscriere PROF IV, SERIA 3.
Termen de înscriere: 22.08.2023.
Important!
Pentru finalizarea înscrierii la acest program de formare, cadrele didactice vor primi pe emailul personal, după data de 22.08.2023, informații privind întocmirea dosarului de înscriere care va fi depus la sediul CCD BN.

 


22.03.2023

Link site PROF (https://www.eprof.ro/)


16.03.2023

ME_DFC_Adresa_nr_517_10.03.2023_Completare_Corp_national_formatori_mentorat_didactic

Cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, condițiile de la literele a) - f) se înscriu online, prin accesarea următorului link:

Inscriere online

 


06.01.2023

Anunț privind modificarea și completarea Apelului de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF, înregistrat cu nr. 745/146587_POCU/22.12.2022, publicat pe site-ul Ministerului Educației în data de 29.12.2022

Apel de selecție nr. 3 în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF - forma actualizată, cu modificări și completări, aprobată prin Nota nr. 788/146587_POCU/5.01.2023 + Anexe (arhivă ZIP)


28 decembrie 2022

ANUNȚ - APEL SELECȚIE EXPERȚI

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar al proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice - PROF, anunță scoaterea la concurs, în cadrul proiectului, a 232 posturi de experți în afara organigramei Ministerului Educației, în vederea asigurării implementării activităților proiectului și pentru realizarea indicatorilor asumați.


Detalii aici


14 decembrie 2022

Ministerul Educației, prin Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, în calitate de Partener 7, organizează, în perioada 14-16 decembrie 2022, Atelierele de lucru PROF III și PROF IV, pentru județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, în cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587.
Atelierele se vor desfășura la Liceul de Muzică „Tudor Jarda” Bistrița, strada Alexandru Odobescu, Nr. 8.

Găsiți aici Comunicatul de presă


18 noiembrie 2022

Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar

• [document pdf] Ordin nr. 6.177/31.10.2022 privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar
Nota nr. 5231/DGMRURS/620/POCU_146587/09.11.2022 referitoare la Componența nominală a Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar și înscrierea în Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar
• [document pdf] Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar, aprobat prin Nota nr. 5231/DGMRURS/620/POCU_146587/09.11.2022 (componență nominală)


18 noiembrie 2022

Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

Ordin nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar
Nota nr. 5.176/DGMRURS/03.11.2022/614 /POCU_146587/ 03.11.2022
Registrul național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar (anexă la Nota nr. 5.176/DGMRURS/614/POCU_14658703.11.2022)


14 noiembrie 2022

ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE ATELIERE DE LUCRU - MENTORAT DIDACTIC în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didacticePROF

Site achiziţie Ministerul Educaţiei (https://www.edu.ro/achizitii_licitatii)


29 septembrie 2022

Adresă Ministerul Educaţiei nr. 4322/05.09.2022


22 iulie 2022

Rezultat final concurs de selecție pentru posturile vacante. Vezi documentul.


12 iulie 2022

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de selecție pentru posturile vacante. Vezi documentul.


30 iunie 2022

Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Partener P7, anunță organizarea Concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a două posturi de experți în cadrul activităților / subactivităților: A5-A5.3, A7–A.7.1 în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Partener P7, în cadrul proiectului POCU "Profesionalizarea carierei didactice – PROF", POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021. Detalii în documentul atașat.


20 decembrie 2021

Apel selecție 2. Rezultate finale după etapa de contestații – proba de evaluare a dosarelor: vezi documentul


14 decembrie 2021

Rezultatul probei de evaluare a dosarelor în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi. Vezi documentul.


7 decembrie 2021

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative din cadrul concursului de selecție pentru posturile vacante. Vezi documentul.


22 noiembrie 2021

Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud - Partener P7 anunță organizarea Concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 2 posturi de experți în cadrul activităților/subactivităților: A7.1., în afara organigramei Casei Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud - Partener P7, în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021 modificat prin actul adițional nr.1. Detalii în documentul alăturat.


9 noiembrie 2021

Având în vedere că, în perioada 25-26 noiembrie 2021, se va organiza, în sistem online, prima dintre cele două conferințe științifice internaționale pe tema carierei didactice din cadrul proiectului necompetitiv sistemic POCU, Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care CCDBN este partener, invităm cadrele didactice cu atribuții în domeniul formării continue din județul nostru să se înscrie. Detalii și înscrieri - pe pagina:

The International Conference on Mentoring in Teacher Education and Professional Training (November 25 - 26, 2021, Sibiu, Romania) is organized by the Romanian Ministry of Education in the framework of the strategic project on developing the teaching career - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” - project ID: POCU/904/6/25/146587) in partnership with the “Lucian Blaga” University of Sibiu, ”Transilvania” University of Brasov, “Dunărea de Jos” University of Galati, “George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Târgu Mureș.

 

14 septembrie 2021

În cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” pentru selecția cadrelor didactice pentru programele de formare:
- PROF I – Mentorat de carieră didactică
- PROF II – Mentorat de practică pedagogică
candidații vor depune la sediul CCD BN actele precizate în acest document până vineri, 17 septembrie 2021, ora 10.00.
Formulare:
- Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
- Declarație de disponibilitate
- Declarație pe proprie răspundere

Pentru informare, consultaţi criteriile de evaluare a dosarelor:
- PROF I - Grila de evaluare grup ţintă
- PROF II - Grila de evaluare grup ţintă

 

13 septembrie 2021

În cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” se realizează selecția cadrelor didactice pentru programele de formare:
- PROF I – Mentorat de carieră didactică
- PROF II – Mentorat de practică pedagogică
Pentru detalii, consultați documentul.

- Adresa_nr_51_POCU_146587_9.09.2021
- Anexa_nr_1_ Adresa_nr_51_POCU_146587_09 09 2021
- Anexa_nr_2_Adresa_nr_51_POCU_146587_09 09 2021
- Anexa_nr_3_Adresa_nr_51_POCU_146587_09.09.2021

 

30 iulie 2021

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipă, în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Partener P7 în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6., cod SMIS 146587 conform APELULUI DE SELECȚIE NR. 1 din 05.07.2021. Detalii

 

27 iulie 2021

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR în cadrul concursului de recrutare și selecție a experților externi pentru posturile vacante din echipă, în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Partener P7 în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5,6.6. conform Apelului de selecție nr.43/ID 146587/CCD CT/05.07.2021. Detalii

 

20 iulie 2021

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”.

 

5 iulie 2021

APEL DE SELECȚIE NR. 1 – Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Partener P7 anunță organizarea Concursului de recrutare și selecție pentru ocuparea a 10 posturi de experți în cadrul activităților/ subactivităților: A5. – A5.3., A6. – A6.1. + A6.2., A7. – A7.1. în afara organigramei Casei Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud Partener P7, în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/ Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021. Detalii în documentul alăturat.